14.07.2008. Болото на террасе р. Попигай. Цветение.