22.07.2009. Болото на террасе р. Маймеча ниже устья р. Чопко. Начало плодоношения.