Salix glauca L. - Ива сизая
Пояснение к активности