07.07.2013. Каменистая тундра на краю траппового плато в истоках р. Оту-Турара.